ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის 13 ივლისს, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასისტენტ პროფესორის  ერთ და ასოცირებული პროფესორის ორ საშტატო ერთეულზე. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2020 წლის 27 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:


ბრძანება N127/01-01 09.07.2020N128/01-01 09.07.2020;