•  13 ივნისი,  15:00 საათი,  თსუ  მე-XI  კ,  აუდიტორია 427.

    მოხსენების თემა: "კოლის ნახევარკუნძულის ზეღრმა ჭაბურღილის მონაცემები. მოლოდინი და რეალობა"
    მომხსენებელი:
    ასოცირებული პროფესორი გურამ ქუთელია

  •  10 აპრილი,  15:00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 427.
მოხსენების თემა: "რადიონუკლიდები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ზონის  ქანებში"
მომხსენებლები: თემურ ჯახუტაშვილი,ბეჟან თუთბერიძე, ერემო თულაშვილი

  •  27 მარტი,  15:00 საათი, თსუ XI კ. აუდიტორია 421.
მოხსენების თემა: " სტიქიური გეოლოგიური პროცესები საქართველოში"
მომხსენებელი: გიორგი გაფრინდაშვილი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის სტიქიური პროცესებისა  და საინჟინრო გეოლოგიის ჯგუფის უფროსი, აკადემიური დოქტორი