თსუ სტუდენტთა შემოქმედება, გამოფენა-კონკურსი – (ოქტომბერი).