ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება ქართველ და უცხოელ კალიგრაფთა შემოქმედებაში – (29.112012-07.12.2012).