საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შემეცნებითი ალმანახის “ჰეროლდის” პრეზენტაცია გაიმართა (11.06.2012-18.06.20.12).


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის გალერეაში საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შემეცნებითი ალმანახის “ჰეროლდის” პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციას თსუ რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი, მუზეუმის დირექტორი მაია გურაბანიძე, ალმანახის ავტორები, თსუ პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები, სახელმწიფო და სხვადასხვა უწყებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ.