ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 134 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა – (23.04.2010-30.04.2010).