უნივერსიტეტის საიუბილეო გამოფენა (გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო უნივერსიტეის ისტორიის ამსახველი ფოტო მასალა) – (8 თებერვალი).