თსუ-ს პირველი თაობის პროფესორ-მასწავლებელთა ფოტოდოკუმენტური მასალა

1.       თსუ-ს პირველი თაობის პროფესორ-მასწავლებელთა ფოტოები, დოკუმენტური მასალა, დიპლომები, სასწავლო პროგრამები, მემორიალური ნივთები. არქეოლოგიური არტეფაქტები გამოფენა მიეძღვნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს - (8 თებერვალი).

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-10 17:01:26