სახვითი ხელოვნების და ფოტო ნამუშევრების გამოფენა

მე -5 საერაშორისო ქართული და თურქული კულტურისა და ხელოვნების პრეზენტაცია, ვორქშოპი და სიმპოზიუმი - სახვითი ხელოვნების და ფოტო ნამუშევრების გამოფენა - (22 მარტი).
გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-10 17:08:50