"უნივერსიტეტი და დემოკრატიული საქართველოს" ფოტო-დოკუმენტური გამოფენა მიეძღვნა საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობას, 1918 წლის 26 მაისი _ (26 მაისი).