ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 137 და გარდაცვალებიდან 73 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით გაიმართა ფოტო-მემორიალური გამოფენა (23.04.2013-30.04.2013)


ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 137 და გარდაცვალებიდან 73 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით თსუ მუზეუმში გაიმართა ფოტო-მემორიალური გამოფენა, სადაც ივანე ჯავახიშვილის პირად მემორიალურ ნივთებთან და ფოტოებთან ერთად წარმოდგენილი იყო მეცნიერის ხელნაწერები, სამეცნიერო გამოცემები, ავტოგრაფები, ჩანახატები, მისი ოჯახის წევრების, კოლეგებისა და მეგობრების ფოტოები – (23 აპრილი).