ნიკო ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი გამოფენა (04/06/2013-14/06/2013)


"ქართული პოეზიის რაინდი" ნიკო ლორთქიფანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტო-მემორიალური გამოფენა