თსუ მუზეუმში გაიმართა "თსუ – ლოგოსის" ღონისძიება, მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი – (1 მაისი).