კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი III


ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმი.
ღონისძიების ფარგლებში თსუ მუზეუმის გალერეაში გაიმართა მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და წიგნების გამოფენა.