გამოფენა მიეძღვნა თსუ-ს 90 წლის იუბილეს (13 ივნისი).

სიბრძნისმეტყველებიდან ჰუმანიტარულ ფაკულტეტამდე 1918-2008 წწ. - (გამოფენა მიეძღვნა თსუ-ს 90 წლის იუბილეს წარმოდგენილი იყო, როგორც ფოტო-მასალა ასევე მემორიალური ნივთები, საარქივო მასალა, დაცული თსუ მუზეუმში, საარქივო დოკუმენტური მასალა სახელმწიფო არქივში დაცული; ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული საარქივო მასალა) – (13 ივნისი).