შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა

შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა (გამოფენილი იყო შალვა ნუცუბიძის ფოტოები, მემორიალური ნივთები და სამეცნიერო ნაშრომები, სხვადასხვა გამოცემები).