,,ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა"

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ` ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა ~ და მისდამი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა (7 ივნისი ).
გამოქვეყნების თარიღი:2017-01-26 11:29:31