„აღმოაჩინე ჭიათურა“

    სტუდენტური პროექტის „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი ღირსშესანიშნავი ძეგლების გეოეკოლოგიური კვლევის“ ფარგლებში გაიმართა სტუდენტთა ფოტოგამოფენა „აღმოაჩინე ჭიათურა“ - 17-20 ოქტომბერი.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-09 17:28:50