აკადემიკოს აკაკი შანიძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოდოკუმენტური გამოფენა

1.       აკადემიკოს აკაკი შანიძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოდოკუმენტური გამოფენა - 27 თებერვალი.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-09 16:12:43