„ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის ისტორიიდან“

   „ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის ისტორიიდან“ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმში დაცული ხელნაწერი, ნაბეჭდი და ფოტო მასალა. ასევე, გამოყენებულია თსუ ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნები, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს ეროვნული არქივის ხელნაწერი მასალების ასლები - 11 მაისი.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-09 16:24:27