რუსთაველი და მისი ეპოქა - „რუსთაველი 850“

    რუსთაველი და მისი ეპოქა - „რუსთაველი 850“ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ იშვიათი გამოცემები, სხვადასხვა მხატვართა ილუსტრაციები დაცული: თსუ მუზეუმში; თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმში; თსუ ბიბლიოთეკაში; ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში - 5 ივნისი.

გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-09 16:28:14