კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციისადმი მიძღვნილი გამოფენა

კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციისადმი მიძღვნილი გამოფენ აზე  წარმოდგენილი იყო : ფოტო - მასალა , სამეცნიერო ლიტერატურ , სხვადასხვა გამოცემები .