სტუდენტთა ფოტო კონკურსი „საქართველოს კულტურული ძეგლები“

სტუდენტთა ფოტო კონკურსი „საქართველოს კულტურული ძეგლები“, გამოფენილი იყო სტუდენტთა ფოტო ნამუშევრები.