პირველები (უნივერსიტეტის პირველი პროფესორ-მასწავლებლები)

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო უნივერსიტეტის პირველი პროფესორ - მასწავლებლები , მათი ამსახველი ფოტო - მასლა .