ილია ვეკუას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა

ილია ვეკუას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო: ფოტოები , მემორიალური ნივთები, სამეცნიერო  პუბლიკაციე ბი და სხვადასხვა სამეცნიერო გამოცემები .