თსუ არქეოლოგიის მიმართულების მიერ მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტების გამოფენა

თსუ არქეოლოგიის მიმართულების პროფესორ - მასწავლებლებისა და სტუდენტების მიერ მოპოვებული არქეოლოგიური არტეფაქტების გამოფენა – (23-30 აპრილი ).

გამოქვეყნების თარიღი:2017-01-25 08:57:06