საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა (გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული მთავრობის ამსახველი ფოტო მასალა) – (11 ოქტომბერი).