გრიგოლ კიკნაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა – (გამოფენილი იყო გრიგოლ კიკნაძის ფოტოები, და სამეცნიერო ნაშრომები, სხვადასხვა გამოცემები).