საქართველოს დამოუკიდებლობის დღსადმი მიძღვნილი გამოფენა (წარმოდგენილი იყო ფოტო-დოკუმენტური მასალა, რომელიც მიეძღვნა 1918 წლის 26 მაისის) – (26 მაისი).