დადგენილება №5
13 ნოემბერი, 2006


პროფესორ რუდოლფ ჰოპენფელნერისათვის (გერმანია) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

1. მიენიჭოს პროფესორ რუდოლფ ჰოპენფელნერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისა და სამეცნიერო-პრაქტიკული დახმარებისათვის.

საფუძველი: მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი გიორგი ხუბუა