ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №85

   11.04.08

უკრაინის პრეზიდენტის, ვიქტორ იუშენკოსათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების, რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების, ქართულ-უკრაინული სამეცნიერო საქმიანობის განვითარებაში გაწეული განსაკუთრებული წვლილისათვის ვიქტორ იუშენკოს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება

საფუძველი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის წარდგინება

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი