2017-12-12

იაპონიის საერთაშორისო ფონდის „Matsumae International Foundation” სტიპენდია

ინფორმაცია იაპონიის საერთაშორისო ფონდის „Matsumae International Foundation” ორგანიზებით, 2019-2020 წლებში, იაპონიაში, უცხო ქვეყნის მკვლევართათვის (პრიორიტეტული სფეროებია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და მედიცინა) განკუთვნილი სტიპენდიის შესახებ. 

Print

« იხ. ყველა სიახლე