საიტის რუკა

უნივერსიტეტის შესახებ
უნივერსიტეტის მისია
უნივერსიტეტის ისტორია
უნივერსიტეტის გერბი
უნივერსიტეტის პანთეონი
უნივერსიტეტის რექტორები
პეტრე მელიქიშვილი - 1918 I-დან 1919 XII-მდე
ივანე ჯავახიშვილი - 1919 XII -დან 1926 VI-მდე
თედო ღლონტი - 1926 IX -დან 1928 IX-მდე
მალაქია ტოროშელიძე - 1928 IX-დან 1930 IX-მდე
ივანე ვაშაყმაძე - 1930 I-დან 1931 IX-მდე
ალექსანდრე ერქომაიშვილი - 1931 X-დან 1932 XII-მდე
ლევან აღნიაშვილი - 1933 IV-დან 1935 VI-მდე
კარლო ორაგველიძე - 1935 VI-დან 1937 VI-მდე
გიორგი კიკნაძე - 1937 VII-დან 1938 IX-მდე
დავით ყიფშიძე - 1938 X-დან 1942 II-მდე
ალექსანდრე ჯანელიძე - 1942 II-დან 1945 VII-მდე
ნიკოლოზ კეცხოველი - 1945 VII-დან 1953 VI-მდე
ილია ვეკუა - 1953 VII-დან 1953 IX-მდე, 1966 IV-დან 1972 IV-მდე
ერმილე ბურჭულაძე - 1953 IX-დან 1954 IX-მდე
ვიქტორ კუპრაძე - 1954 IX-დან 1958 III-მდე
გიორგი ძოწენიძე - 1958 IV-დან 1959 III-მდე
ევგენი ხარაძე - 1959 III-დან 1966 III-მდე
დავით ჩხიკვიშვილი - 1972 V-დან 1980 II-მდე
ვაჟა ოკუჯავა - 1980 III-დან 1985 IX-მდე
ნოდარ ამაღლობელი - 1985 IX-დან 1991 VIII-მდე
თამაზ გამყრელიძე - 1991 VIII-დან 1991 IX-მდე
ოთარ ჯაფარიძე - 1991 IX-დან 1991 X-მდე
როინ მეტრეველი - 1991 X-დან 2004 X მდე
რუსუდან ლორთქიფანიძე - 2004 XII-დან 2006 IV-მდე
გიორგი ხუბუა – 2006 IV-დან 2010 VIII-მდე
ალექსანდრე კვიტაშვილი - 2010 IX- დან -2013 VIII- მდე
ვლადიმერ პაპავა - 2013 VIII-დან - 2016 IV-მდე
დარეჯან თვალთვაძე - 2016 IV-დან - 2016 IX-მდე
გიორგი შარვაშიძე - 2016 IX-დან - დღემდე
უნივერსიტეტის წესდება
უნივერსიტეტის ბიუჯეტი
განვითარების სტრატეგიული გეგმა
ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება
სწავლა
სტუდენტური გზამკვლევი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატის გზამკვლევი
2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები
პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ
მაგისტრატურა
2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები
მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!
დოქტორანტურა
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები
2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!
პროფესიული განათლება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
უწყვეტი განათლება
რეზიდენტურა
უცხოენოვანი პროგრამები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
საზაფხულო სკოლები
საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
პროფესიული პროგრამები
დისტანციური სწავლის ცენტრი
ჩვენს შესახებ
სასწავლო პლატფორმა Moodle
პროექტები
სიახლეები
კონტაქტი
კვლევა
თსუ - კვლევითი უნივერსიტეტი
ინსტიტუტები და ცენტრები
თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულები
ინსტიტუტები/ცენტრები
საგრანტო კონკურსები
სამეცნიერო ფონდები
ელექტრონული ბაზები
ანგარიშები
ფაკულტეტები
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სიახლე
ფაკულტეტის შესახებ
ფაკულტეტის სტრუქტურა
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
ფაკულტეტის საბჭო
აკადემიური პერსონალი
სწავლება
სასწავლო პროგრამები
სასწავლო განრიგი
სამეცნიერო კვლევა
ბიბლიოთეკა
საკონტაქტო ინფორმაცია
მეორე თბილისი-სალერნოს ვორქშოფი მათემატიკური მეთოდები მოდელირებაში
Organizing Committee
Venue
ვიქტორინა 2014–2015 ნახევარფინალური ტური
ვიქტორინა სკოლის მოსწავლეთათვის
ვიქტორინა 2014-2015 შესარჩევი ტური
სამეცნიერო კონფერენციები
პროექტები
დოკუმენტები და ფორმები
ვიქტორინა 2014-2015 ფინალური ტური
მეცნიერების თასი 2015-2016
ფოტოგალერეა 1
ზამთრის სკოლა „მიკრო და ნანოსტრუქტურების კვლევის მეთოდები“
წინასწარი რეგისტრაცია
გაცვლითი პროგრამები
გამოხმაურებები
E-Science Cup
სასწავლო მასალა
სტუდენტური პრეზენტაციები
ელექტრონული ოლიმპიადა მათემატიკაში -2016
მათემატიკაში ელექტრონული ოლიმპიადის ფინალური ტური
ვიდეო კოლაჟი
Seasonal School “Chemical and Mathematical Aspects of Environmental (Atmosphere) Monitoring”
მეცნიერების თასი 2016-2017
ელექტრონული ოლიმპიადა მათემატიკაში-2017
მიმართვები ოლიმპიადის მონაწილეებს
სტუდენტური პრაქტიკები
მათემატიკის ელექტრონული ოლიმპიადის ფინალური ტური
მეცნიერების თასი 2016-2017 ფინალური ტური
დარგობრივი სამეცნიერო სემინარები
სემინარი მათემატიკაში
სემინარი ზოგად ანალიზში, დიფერენციალურ განტოლებებსა და მექანიკაში
სემინარი ალგებრაში, გეომეტრიასა და ლოგიკაში
სემინარი ალბათობასა და სტატისტიკაში
სემინარი კომპიუტერულ მეცნიერებებში
სემინარი ფიზიკაში
სემინარი კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაში
გაერთიანებული სემინარი თეორიულ ფიზიკასა და მათემატიკაში
სემინარი ელექტრულ ელექტრონულ ინჟინერიაში
გაერთიანებული სემინარი ქიმიაში
ბიოლოგიის დეპარტამენტის მორფოლოგიის კათედრის და ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელთა გაერთიანებული სემინარი
სემინარი გეოლოგიაში
გაერთიანებული სემინარი გეოგრაფიაში
ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის მე-8 ყოველწლიური კონფერენცია
მეცნიერების თასი 2018
სპონსორები
მეცნიერების თასი 2018-ფინალური ტური
მეცნიერების თასი 2019
სემინარი ალგებრასა და ალგებრულ ტოპოლოგიაში
მეცნიერების თასი 2019-ფინალური ტური
მეცნიერების თასი 2020
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სიახლე
ფაკულტეტის შესახებ
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
ფაკულტეტის საბჭო
ინსტიტუტები და ცენტრები
ბრძანებები
საგანმანათლებლო პროგრამები
სასწავლო პროცესი
სამეცნიერო კვლევა
საბიუჯეტო კომისია
ბიბლიოთეკები
საერთაშორისო ურთიერთობა
ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლა
სტუდენტური ცხოვრება
საკონტაქტო ინფორმაცია
რეგისტრაცია კონკურსზე “პიგმალიონი”
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სიახლე
ფაკულტეტის შესახებ
ფაკულტეტის საბჭო
სამართლებრივი აქტები
სასწავლო პროგრამების აკრედიტაცია
სასწავლო პროცესი
სამეცნიერო კვლევები
სადისერტაციო საბჭო
ფაკულტეტის პროექტები
საერთაშორისო თანამშრომლობა
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები
ბიბლიოთეკა
პროფესორთა და სტუდენტთა მივლინება
სტუდენტური გაზეთი
საბავშვო უნივერსიტეტი
სახელმძღვანელოების კონკურსი
კონტაქტი
სტუდენტთა სამეცნიერო წრე
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მთავარი
სიახლე
დეკანის მისალმება
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ჩვენ შესახებ
განათლების დეპარტამენტი
პროგრამები
სწავლა
კვლევა და განვითარება
საკონსულტაციო ცენტრი
სტუდენტური ცხოვრება
რესურსები
კონტაქტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
სიახლე
ჩვენ შესახებ
კათედრები და აკადემიური პერსონალი
ფაკულტეტის საბჭო
სადისერტაციო საბჭო
სასწავლო პროგრამები
კვლევა
სამეცნიერო პორტალი
სამეცნიერო კვლევითი სემინარები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
სასწავლო პროცესის მართვა (რეგულაციები)
სტუდენტთა სასწავლო ცხრილები და საკონსულტაციო განრიგი
საგამოცდო ცხრილები
ჟურნალი "ეკონომიკა და ბიზნესი"
ბიბლიოთეკა
ნორჩ ეკონომისტთა სკოლა
ინსტიტუტები და ცენტრები
საკონტაქტო ინფორმაცია
საქველმოქმედო ორაგანიზაცია "სწავლის ხელშეწყობის ფონდი"
სტუდენტური ომბუდსმენი
Bloomberg
მედიცინის ფაკულტეტი
სიახლე
ჩატარებული ღონისძიებები
ფაკულტეტის შესახებ
ფაკულტეტის სტრუქტურა
ფაკულტეტის კათედრები და აკადემიური პერსონალი
სწავლება
ცხრილები
ბიბლიოთეკა
სამეცნიერო კვლევა
კლინიკები
კონფერენციები/სემინარები/ღონისძიებები
სამეცნიერო ჟურნალი
სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭო
Tempus Project
ნორჩ მედიკოსთა სკოლა
სტუდენტური ცხოვრება
სასარგებლო ბმულები
კონტაქტი
მსოფლიო ინსულტის ორგანიზაციის მე-7 საერთაშორისო შეხვედრა თბილისი 2018: ინსულტის პრევენცია,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
იურიდიული ფაკულტეტი
სიახლე
ღონისძიებები
ფაკულტეტის შესახებ
სასწავლო პროგრამები
ცხრილები
აკადემიური პერსონალი
სასწავლო პროცესი
სამეცნიერო საქმიანობა
კონფერენციები
საერთაშორისო ურთიერთობები
სტუდენტური ცხოვრება
ბიბლიოთეკა
ფოტოგალერეა
კონტაქტი
ბმულები
საერთაშორისო ურთიერთობები
პარტნიორი უნივერსიტეტები
საერთაშორისო ქსელები
საერთაშორისო პროექტები
პორტუგალური ენის ცენტრი - კამოეში
მართვის ორგანოები
რექტორი და აკადემიური საბჭო
რექტორი
რექტორის მოადგილეები
აკადემიური საბჭო
აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
რექტორის ბრძანებები
სპიკერი და წარმომადგენლობითი საბჭო
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომების ოქმები
წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
სიახლე
ჩვენ შესახებ
სამსახურის დებულება
ბრძანებები
სამსახურის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ
თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა
ბოლონიის პროცესი
მასალები და დოკუმენტები
ავტორიზაცია
აკრედიტაცია
კურიკულუმის შემუშავება
დოქტორანტურის სასწავლო კურსები
სილაბუსი
გამოკითხვა
კონფერენციები, სემინარები
ტრენინგები, პრეზენტაციები
არქივი
სასარგებლო ბმულები
ბიბლიოთეკა
გამომცემლობა
მუზეუმი
სამეცნიერო პორტალი
კულტურა და სპორტი
საბავშვო უნივერსიტეტი
საჯარო ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოების შესახებ
ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები
ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია
ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი
საჯარო ინფორმაციის გვერდი
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა
ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს უნივერსიტეტში კონკურსის ჩატარების წესებს
ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე თანამშრომლებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ(ჯამურად,ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად
ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
სამართლებრივი აქტები
ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია
სხვა საჯარო ინფორმაცია
ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია
ინფორმაცია იმ ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან რომელთაც გადახდევინება ხდება თსუ ადმინისტრაციის მიერ
მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
ელექტრონული შესყიდვები
არქივი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)
ინფორმაცია ტარიფებისა და საფასურების შესახებ
ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა) (2015 წელი).
კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა) (2015 წელი).
ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე თანამშრომლებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ(ჯამურად,ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი , ცვლილება , ცვლილება ( დამტკიცებულია სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის 17 ოქტომბრის წარმომადგენლობითი საბჭოს №7 სხდომის ოქმით)
ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა
ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
სასარგებლო ბმულები
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს პარლამენტი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სამეცნიერო ალმანახი
მიმდინარე კონკურსები
ვაკანსიები
ინფორმაცია საკონკურსო საბუთების მიღების შესახებ
კონკურსანტთა გასაუბრების გრაფიკი
აკადემიური საბჭოს არჩევნები
აკადემიური საბჭოს არჩევნები 2016
აკადემიური საბჭოს არჩევნები 2014
წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები
არქივი
საკონკურსო კომისიების სხდომის ოქმები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
ენების შემსწავლელი ცენტრი
შემაჯამებელი ოქმები
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
სხვა სტრუქტურული ერთეულები
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების კონკურსების შემაჯამებელი ოქმები და დირექტორის ბრძანებები
არქივი
იურიდიული ცნობარი
უნივერსიტეტის წესდება
უნივერსიტეტის ბიუჯეტი
დებულებები/ინსტრუქციები
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურა, სტრუქტურული ერთეულების დებულებები
ნორმატიული დოკუმენტები
ბოლონიის პროცესი
აკადემიური საბჭოს დადგენილებები
2006 წლის დადგენილებები
2007 წლის დადგენილებები
2008 წლის დადგენილებები
2009 წლის დადგენილებები
2010 წლის დადგენილებები
2011 წლის დადგენილებები
2012 წლის დადგენილებები
2013 წლის დადგენილებები
2014 წლის დადგენილებები
2015 წლის დადგენილებები
2016 წლის დადგენილებები
2017 წლის დადგენილებები
2018 წლის დადგენილებები
2019 წლის დადგენილებები
2020 წლის დადგენილებები
უნივერსიტეტის საქმიანობისა და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები
დადგენილებები აკადემიური პერსონალის არჩევისა და შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
დადგენილებები საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭებისა და მედლით დაჯილდოების შესახებ
დადგენილებები აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების შესახებ
დადგენილებები საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასერტიფიკატო კურსების დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმები
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2020 წ
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2019 წ
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2018 წ
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2017 წ
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2016 წ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2015 წ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2014 წ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2013 წ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2012 წ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმები 2006-2011 წწ.
ბრძანებები
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომის ოქმები
2020 წელი
უნივერსიტეტის გაზეთი
საერთო საცხოვრებელი
სტუდენტური ომბუდსმენი
საწყისი გვერდი
საიტის რუკა
სიახლეების გამოწერა
მნიშვნელოვანი ამბები