ბიოლოგიის დეპარტამენტის მორფოლოგიის კათედრის და ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელთა გაერთიანებული სემინარი


სემინარის თანახელმძღვანელები: პროფესორი დიანა ძიძიგური, პროფესორი დიმიტრი კორძაია