ჩვენ შესახებ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები

ირმა გრძელიძე - სამსახურის უფროსი

ანა ჟორჟოლიანი - განყოფილების გამგე
Phone: 2290815; 

თინათინ გაბრიჩიძე - მთავარი სპეციალისტი
E-mail: tinatin.gabrichidze@tsu.ge

გიული კალატოზიშვილი - მთავარი სპეციალისტი
Phone: 2290815; 

თეონა ზარნაძე - მთავარი სპეციალისტი
Phone: 2290815; 

ქრისტინე ჩიხლაძე - მთავარი სპეციალისტი
Phone: 2290815;

ანა გვრიტიშვილი - უფროსი სპეციალისტი
Phone: 2290815;

რუსუდან მაჭავარიანი - უფროსი სპეციალისტი
Phone: 2290815; 

ჯამლეთ ბაჟუნაიშვილი -მთავარი სპეციალისტი
Phone: 2290815;