გაერთიანებული სემინარი გეოგრაფიაში

განრიგი


მომხსენებელი
მოხსენების სათაური
თარიღი და დრო
ჩატარების ადგილი
1

მერაბ გონგაძე
გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, გეოგრაფიის დოქტორი

საქართველოს რელიეფის ანთროპოგენურ ცვლილებათა ინტენსივობის შეფასება
V
გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საკონფერენციო ოთახი
2
მერაბ ალავერდაშვილი
მდ. ვერეზე 2017 წლის კატასტროფული წყალმოვარდნა, მისი წინაპირობები და შემდგომი პრევენციული ღონისძიებები
VI
თსუ, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, აუდ. # 362
3
გულიკო ლიპარტელიანი
კარტოგრაფია- გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის განყოფილების ხელმძღვანელი უფროსი მეცნიერი, გეოგრაფიის დოქტორი

საქართველოს საცნობარო გეოგრაფიული ატლასის კონცეფცია და მეთოდოლოგია
VI
გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საკონფერენციო ოთახი
4
ეთერ დავითაია
თსუ ბუნებათსარგებლობის კათედრის პროფესორი

ლანდშაფტის ენერგეტიკა - ბტკ-ს ფუნქციონირების განმსაზღვრელი ძირითადი პარამეტრი
IX
თსუ, აუდ. გეოგრაფიის დეპარტამენტი, # 362
5
გიორგი დვალაშვილი
გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი

სპელეოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები დასავლეთ საქართველოში
X
თსუ, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, # 362
6
თამარ ხარძიანი
ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერი, დოქტორანტი

ლანდშაფტი მდგრადი განვითარების ჭრილში
XI
გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საკონფერენციო ოთახი
7
თამარ ჭიჭინაძე
კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი

საქართველოს დაცული ტერიტორიების და ბუნების ძეგლების გეოინფორმაციული სისტემის შედგენა და კარტოგრაფირება, დინამიური კვლევა
XII
გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საკონფერენციო ოთახი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-03 11:37:51