სემინარი ალბათობასა და სტატისტიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია, დოქტორი მიხეილ მანია, დოქტორი ვახტანგ კვარაცხელია.
სწავლული მდივანი:  პროფესორი ომარ ფურთუხია.