ზამთრის სკოლა „მიკრო და ნანოსტრუქტურების კვლევის მეთოდები“