სემინარი ალგებრაში, გეომეტრიასა და ლოგიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები: დოქტორი თეიმურაზ ვეფხვაძე, დოქტორი  თორნიკე ქადეიშვილი, პროფესორი როლანდ ომანაძე.