სამეცნიერო კონფერენციები

ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია

  2013   2014   2015 2016   2017  2018 

ქართულ-გერმანული სკოლა-სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში 

  2004  2006  2010  2012  2014  2016

თბილისი-სალერნოს ვორქშოფი მათემატიკური მეთოდები მოდელირებაში
  2014     2015 

ყოველწლიური სტუდენტური საფაკულტეტო კონფერენცია

  2013     2014      2015   2016    2017     2018      2019  2020
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2010   2011   2012   2013   2014   2015 


    


ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრის მე-8 ყოველწლიური კონფერენცია

5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 2-5 July, 2017, Tbilisi , Georgia

სეზონური ზამთრის სკოლა "იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდების სკოლა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით"

საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სეზონური სკოლა"ენერგია, გარემო და მდგრადი განვითარება"

Seasonal School “Chemical and Mathematical Aspects of Environmental (Atmosphere) Monitoring”

ზამთრის სკოლა "მიკრო და ნანოსტრუქტურების კვლევის მეთოდები"

Human and Environmental Resources in Multiethnic Societies. 5th - 7th November 2015, Tbilisi , Georgia

Selected Topics in Theoretical High Energy Physics September 21-27, 2015, Tbilisi, Georgia

International Conference on Probability Theory and Statistics, Tbilisi, Georgia, September 6-12, 2015

The First SDSU – Georgia STEM WORKSHOP on Nanotechnology and Environmental Sciences September 4-5 Tbilisi , Georgia


International Workshop on Operator Theory and Applications, IWOTA 2015
Tbilisi, Georgia, July 6 -10, 2015


26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Georgia, Tbilisi, july 5-8, 2015

4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials,
Batumi, Georgia, 1- 4 July, 2015


Georgian-Hungarian joint workshop on Dyadic Analysis and Related Fields,  May 30-05 June,  2015

გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები, სიახლეები  (ICAE)
თბილისი-ბათუმი, 7-10 მაისი,  2015
მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარები