ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის მე-8 ყოველწლიური კონფერენცია

2017 წლის 27-29 დეკემბერს თსუ I კორპუსის №115 აუდიტორიაში გაიმართება ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრის მე-8 ყოველწლიური კონფერენცია.

განრიგი:

27 დეკემბერი-  დოქტორი ვლადიმერ იოფე ( Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. ისრაელი) -ერთდღიანი ვორქშოპი ფარმაცევტული ანალიზის შესახებ.

28, 29 დეკემბერი- სტუდენტების და თანამშრომლების მოხსენებები მიმდინარე წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესახებ.

სტუდენტების მოხსენებებს, რომლებიც მომზადებული იქნება ინგლისურ ენაზე, შეაფასებს ჟიური. საუკეთესო მოხსენების ავტორები დაჯილდოვდებიან.


 December 27-29, 2017, 8th Annual Conference of the Chair of Physical and Analytical Chemistry will be held at TSU building 1, auditorium №115.

  December 27- Dr.  Vladimir Ioffes (Department of Research and Development, Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (Israel) one day workshop on pharmaceutical analysis.

  December 28 , 29 -students and academic personal   presentations their research performed in 2017.

Student presentations given in English will be evaluated by the jury (having also foreign members) and 2 prizes will be awarded to the authors of the best presentations (one-prize in bachelor and master students category and  one -prize in PhD students category).

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-14 14:39:01