სემინარი ალგებრასა და ალგებრულ ტოპოლოგიაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  პროფესორი  მალხაზ ბაკურაძე და აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე.


გამოქვეყნების თარიღი:2019-04-01 17:11:00