სემინარი გეოლოგიაში


სემინარის ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი მარიამ ახალკაციშვილი