სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად, სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირებისთვის დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 
2 29 05 96