სემინარი მათემატიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელი:  აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია