გაერთიანებული სემინარი თეორიულ ფიზიკასა და მათემატიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  პროფესორი მერაბ ელიაშვილი, პროფესორი გიორგი ჯორჯაძე,ასოც. პროფესორი გიორგი ციციშვილი