გაერთიანებული სემინარი ქიმიაში


სემინარის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ქორიძე