სემინარი ფიზიკაში


სემინარის ხელმძღვანელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე