სემინარი კომპიუტერულ მეცნიერებებში


სემინარის ხელმძღვანელი:  პროფესორი გია სირბილაძე