საკონტაქტო ინფორმაცია

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი

222 11 01 (226)

სასწავლო პროცესების მართვის სამსახური


222 21 08

მისამართი: თსუ, I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი № 1